CURSURI

CURSURI OFERITE DE CSM AIR ACADEMY
  1. Curs de pregătire pentru obținerea licenței de pilot, clasa avion ultrauşor

  2. Curs de pregătire pentru revalidarea licenței de pilot, clasa avion ultrauşor

  3. Curs de pregătire pentru reînnoirea licenței de pilot, clasa avion ultrauşor

  4. Curs de pregătire pentru obținerea autorizației speciale pentru zborul cu pasager, clasa avion ultrauşor 

 

CERINTE GENERALE

Solicitantul unei licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate trebuie să aibă vârsta de 16 ani împliniţi şi să deţină un certificat medical corespunzător, în termen de valabilitate.

PRIVILEGII

Licenţa de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate conferă titularului dreptul de a zbura în calitate de pilot comandant şi de a exercita funcţia de personal tehnic de întreţinere şi reparaţie, pentru orice aeronavă ultrauşoară motorizată, în limita calificărilor/autorizaţiilor deţinute.

Astfel, un pilot de aeronave ultrauşoare motorizate poate efectua următoarele categorii de zboruri:
- zboruri în interes propriu;
- zboruri particulare;

Autorizația specială pentru zborul cu alte persoane decât un pilot calificat pe clasa respectivă de aeronave sau un elev pilot se poate acorda deținătorilor de licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate​, în condiţiile specificate de reglementările specifice în vigoare.

Activităţile de zbor efectuate pe baze comerciale pot fi efectuate numai de către piloţii de aeronave ultrauşoare motorizate deţinători ai calificării de instructor.

CREDITE ACORDATE

CSM Air Academy recunoaşte orele de zbor și instruirea teoretică efectuate în alte organizaţii de pregătire, în condițiile prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

PROGRAME DE PREGATIRE TEORETICA

Programele de pregătire cuprind cursuri de pregătire teoretică bazate pe învăţământ la distanţă care constau în studiu individual efectuat de către cursant, şi supervizarea de către instructori a nivelului de cunoștințe teoretice, prin seminarii organizate periodic, pentru fiecare materie de studiu. Comunicarea se face prin e-mail, telefon sau pe platforme de comunicare online. 

Periodic, se organizează sesiuni de examinare teoretică, pentru verificarea nivelului de asimilare a materiilor. 

Cursurile teoretice se desfăşoară la sediul CSM Air, situat pe Șoseaua Olteniței nr 225A, Sector 4, Bucuresti sau la aerodromul Letca Nouă.

Pentru cursurile teoretice organizaţia de pregătire oferă suportul de curs în format electronic, precum şi tipărit, în cadrul minibibliotecii şcolii.

Materiile asigură pregătirea completă în vederea examinării finale pentru obţinerea licenţei.

PROGRAME DE PREGĂTIRE PRACTICA

Programele de pregătire practică constau în pregătire practică la sol şi în zbor, în conformitate cu Manualul de instruire şi reglementările specifice în vigoare şi include zboruri de aclimatizare, de deprindere a tehnicii de pilotaj şi zboruri în raid, cu aterizare pe alte aerodromuri, simulări de situații de urgență și, bineînţeles, zboruri în simplă comandă.

Pregătirea în zbor se desfăşoară pe aerodromul Letca Nouă.

SUPORT

Cursanţii beneficiază de o mapă a cursantului care conține:

  • carnetul de zbor;

  • harta VFR a României;

  • memory stick conținând suportul de curs şi toate informaţiile necesare pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursurilor organizate de către CSM Air Academy.

ÎNSCRIERE CURSURI

Pentru participarea la cursurile organizate de CSM Air Academy trebuie parcurşi următorii paşi.

1)  Completarea și trimiterea unei cereri de înscriere online

2) Trimiterea documentelor necesare (în copie), respectiv copie B.I./C.I., copie diplomă studii (unde este cazul),     consimţământul părinţilor legalizat (în original), pentru candidaţii minori.

3)  Obţinerea unui certificat medical, minim Clasa a II-a, la una dintre facilitățile aprobate

5)  Achitarea obligaţiilor financiare(tarife)

Cabina.jpeg
1/18
CSM AIR Logo2.png